İstanbul'un Fethi ve Fatihler

İSTANBUL'UN FETHİ VE FATİHLER

“İmtisâl-i câhidû fillâh oluptur niyyetüm
Din-i İslâm’ın mücerred gayretidür gayretüm.”
Fâtih Sultan Mehmed Han


Napolyon derki; Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu.

Necip fazıl ise; “Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar” der İstanbul için…

Hindistanlı bir âlim ve şair olan Fahri Müdebbir ise;

At dediğin dorudur gerisi renktir,
Ok dediğin akkavaktır gerisi çöptür,
Binici dediğin Türktür gerisi yüktür,
Şehir dediğin  İstanbul’dur gerisi köydür.  Der…

Bediüzzamanın ifadelerine İstanbul “Bir dünya cenneti…” olarak tanımlanır.

İstanbul’a övgü olarak o kadar çok söz var ki; toparlanıp kitap oluşturulsa yeridir. Anlaşılan şu ki; İstanbul her aşığın hayalini süsleyen çok ziynetli ve süslü bir gelin gibi bir dünya cenneti olarak nazarlarda arz-ı endam ediyor.

İşte bundandır ki; tarih boyunca İstanbulun Fethi, Kostantiniyye’nin Fethi veya Konstantinopolis’in düşürülmesi her komutanın hayali idi. Yabancı milletler ve Müslümanlar tarafından 29 defa kuşatma yapılmış ancak 29. da fetih 2. Mehmet ve askerlerine nasip olmuştur. Kuşatmaların 17 si yabancı devletler, 7 si emeviler ve abbasiler tarafından son beş kuşatma ise Osmanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte Müslümanların İstanbulu fethetmekteki ısrarlarının arkasında asıl Hazreti Peygamber (asm) Efendimizin müjdesi vardı… 

“Kostantiniyye Muhakkak Fetholunacaktır. Onu Fetheden Kumandan Ne Güzel Kumandandır, Onu Fetheden Askerler Ne Güzel Askerlerdir.”

Bu son kuşatma Osmanlı'nın en uzun kuşatması idi. Osmanlı’da adet şöyle idi. Kuşatma en fazla kırk gün sürerdi. Fetih müyesser olmaz ise “başka bahara” denir ve geri dönülürdü. İstanbul’un kuşatmasının kırkıncı gününde paşalar bu adet-i müstemirreyi Sultana “geri dönelim” düşüncesi ile hatırlattıklarında Sultan, atını denize sürmüş ve azim ve gayretin ifadesi olan o meşhur sözünü söylemiştir;

“Ya İstanbul beni alır, yada ben İstanbulu…”

Deha; imkansızda mümkünü görebilmektir. O’nun fetaneti ile gemilerin karadan yürütüleceğini sezdirip ilham eden Allah (c.c); bir Mehmedi FATİH yaptı. Bizanslılara şunu söylüyordu; “Onlar boğaza zincir vuracak kadar akıllılarsa biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz.”

….ve bu azim ile fetih 54. günde nasip oldu. Hazreti Peygamberin (asm) müjdesine mazhar oldular.

Bir çağı açıp bir çağı kapatan tüm dünyayı yerinden sarsan bu fetih sonucunda köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur.

Fatih, 9 yaşında hafız, 12 yaşında padişah oldu ve 21 yaşında İstanbul'u fethetti. 7 dil biliyordu, 30 yıllık iktidarında 2 imparatorluk, 14 devlet, 4 krallık, 11 prenslik yıkıldı.

Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u 569 yıl önce 29 mayıs 1453'te fethetti. Bu fetih; maddi fethin nihayeti manevi fethinde başlangıcı idi. Şimdi sıra gönüllerde taht kurmak vardı. İslamın bir şiarı idi; müellefe-i kulub…

Mesela; Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra şehirde kalan halka ibadetlerini özgürce yapma hakkı tanıdı. Tüm dinlerin mensuplarına kucak açtı. Öyle ki Rahip Scholarius’u, “II. Gennadios” adıyla patrik seçtirdi. Hatta ona birtakım imtiyazlar bile tanıdı. Mesela Ortodokslara özel mahkemeler kurulabilecek ve bu mahkemelerin üyeleri ruhbanlardan seçilecekti. İslamiyetteki hoşgörü ve adaletin nasıl olduğunu onlara uygulamalı bir şekilde gösteriyordu. Bu da fethin ayrı bir boyutu idi.

Belki kıyamete kadar devam etmeli fetihler. Yeni bir çağa fetihle girildiği gibi, her yeni gün bize ve herkese yeni bir alemin kapısı olması fetihlerinde tecdid hareketleri ile devam etmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyordu. O zaman bu fetihlerin yeni fatihler ile olacağı düşüncesi ile azim ve gayretimize yön vermemiz icap etmektedir.

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’yi yükselişe geçiren, Hz. Peygamberin (asm) müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Muhammed Han ve askerlerine Cenab-ı Hakk rahmet eyleye… Kur’anın “beldetün tayyibetün” senasına mazhar, binlerce evliya ve sahabeler ile birlikte Hz. Eyyüb-el Ensariyi misafir eden, paha biçilmez bir emanet Ayasofya-i Camii Kebiri bağrında taşıyan İstanbulu kıyamate kadar islambol eyle Ya Rabbi. Bizleri de bu asrın fatihleri arasında daim ve müyesser eyle. Fethimiz kutlu, nurlu ve mübarek olsun inşallah.

Kaynak: Suffa Vakfı - Makaleler

Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş


Yorumlar

1 Yorum, 1 İnceleme

Yorum Yaz

Yorum yazmadan sadece puanlama yapabilirsiniz...


Avatar - 10:30 29/05/2024 -

Yasemin